Zakres działalności

Zakład Robót Ogrodniczo Drogowych specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie inwestycji drogowych o nawierzchniach tłuczniowych, betonowych, kamiennych i mineralno bitumicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

W ramach oferowanych usług wykonujemy:

  • kompleksową realizację nawierzchni brukowych, tłuczniowych, betonowych, kamiennych i mineralno bitumicznych,
  • kompleksową realizację towarzyszącej infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej i gazowej,
  • stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym i geosyntetykami,
  • utrzymanie i konserwację nawierzchni twardych nieulepszonych,
  • remonty cząstkowe nawierzchni mineralno bitumicznych,
  • roboty ogrodnicze
  • elementy małej architektury
  • inżynierię ruchu