Polityka jakości, Zrod Warszawa
Polityka jakości

Mając świadomość, iż jakość oraz zadowolenie Klienta są  podstawowymi czynnikami  mogącymi zapewnić firmie skuteczne funkcjonowanie oraz  trwałą pozycję na rynku zdecydowaliśmy się wprowadzić politykę jakości.

Głównym celem Zakładu Robót Ogrodniczo ? Drogowych jest pełne zrozumienie  oraz spełnienie potrzeb i wymagań naszych Klientów podczas kompleksowej realizacji inwestycji i remontów drogowych.

Pragniemy, aby dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy w to co robimy i jak to robimy Klienci chcieli ponownie korzystać z naszych usług , postrzegając nas jako solidnego partnera.

Pełniąc swoją misję chcielibyśmy zachować takie relacje ekonomiczne, które pozwolą na dalszy  rozwój firmy.
 
Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • Dokładne rozpoznanie wymagań Klienta oraz budowę wzajemnego zaufania poprzez ścisłą współpracę  w ramach realizowanych usług,
  • Terminowość wykonywanych prac,
  • Zaangażowanie kierownictwa firmy w działalność projakościową,
  • Współprace tylko ze sprawdzonymi dostawcami i podwykonawcami,
  • Aktywny udział wszystkich pracowników  w budowaniu jakości w firmie,
  • Systematyczne unowocześnianie parku maszynowego,
  • Rozwój kadry poprzez szkolenie pracowników ,
  • Otwartość na zmiany. 

Jako Dyrektor Zakładu Robót Ogrodniczo ? Drogowych, deklaruję swoje zaangażowanie w realizację polityki jakości i zapewnienie środków finansowych. Za nadzór nad realizacją polityki jakości odpowiedzialnym czynie  Pełnomocnika ds. Jakości

Dyrektor
  Michalina Sawicka

zrod.pl ? 2007
stabilizacja gruntu, układanie kostki, kompleksowe roboty drogowe.
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Zrod - Zakład robót ogrodniczo-drogowych
Biuro:
05-230 Kobyłka
ul. Szwedzka 9
tel/ fax (0-22) 786 30 89
Baza sprzętowa:
05-200 Wołomin
ul. Armii Krajowej 10
tel ( 0-22) 776 23 66