Budynek Centrum Danych Equinix

Przedmiotem realizacji to Budynek Centrum Danych Equinix w Warszawie przy Al.Jerozolimskich realizowany dla Winthrop Engineering Excellence. Realizacja obejmowała kompleksowe wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni ok 6 000 m2. Wykonano jezdnie,  parkingi, chodniki wraz z odwodnieniem terenu Hauraton faserfix KS+ 150. Zakres robót obejmował również wykonanie robót ogrodniczych z wykonaniem nasadzeń drzew krzewów oraz trawników. Teren inwestycji został ogrodzony ogrodzeniem systemowym Betafence Securifor wraz z zastosowaniem specjalistycznych bram przesuwnych o rozpiętości 24 m, bram składanych (Speed Folding Gates) oraz furtek uchylnych i obrotowych.

W ramach realizacji zadania wykonano nasypy oraz platformę pod budynek wraz z instalacjami podposadzkowymi.