Centrum Handlowe Galeria Północna

Realizacja obejmowała budowę dwóch ulic klasy lokalnej tworzących układ komunikacyjny służący do obsługi Centrum Handlowego Galeria Północna przy ul.Światowida w Warszawie wraz z wykonaniem chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej, nawierzchni mineralnej Hanse Grande oraz nawierzchni mineralnej Terraway.

Całkowita powierzchnia nawierzchni drogowych wyniosła ok 20 000 m2.