Centrum Handlowe Galeria Wołomin

Realizacja obejmowała wykonanie układu drogowego składającego się z parkingów, dróg i placów manewrowych oraz ciągów pieszych i terenów zieleni na terenie Centrum Handlowego Galeria Wołomin przy ul. Geodetów w Wołominie. W ramach kontraktu wykonano również przebudowę drogi wojewódzkiej ul.Geodetów wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul.Armii Krajowej. Nawierzchnie parkingów, dróg manewrowych, ciągów pieszych i manewrowych wykonano z betonowej kostki brukowej, place manewrowe w nawierzchni betonowej, a jezdnie ul.Geodetów i Armii Krajowej w nawierzchni asfaltobetonowej.

Całkowita powierzchnia robót wyniosła ok. 70 000 m2