Centrum Nauki Kopernik

Realizacja inwestycji obejmowała drogi dojazdowe, place, parkingi i ciągi piesze położone na terenie Centrum Nauki Kopernik przy ul.Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie. Do wykonania nawierzchni zastosowano innowacyjne rozwiązania takie jak Pressbeton i nawierzchnie z płyt włóknisto cementowych zbrojonych włóknem szklanym.

Całkowita powierzchnia nawierzchni drogowych wyniosła ok. 10 000 m2