Przebudowa ulicy Franciszka Klimczaka

Przedmiotem realizacji była przebudowa ulicy Franciszka Klimczaka na odcinku od skrzyżowania z Al. Rzeczypospolitej do skrzyżowania z ulicą Przyczółkową na długości ok. 1 km wraz z infrastrukturą (kanalizacja, wodociąg, C.O., oświetlenie). Zakres robót obejmował budowę jezdni o nawierzchni mineralno bitumicznej, wykonanie chodników z płyt betonowych i kostki kamiennej, miejsc parkingowych z kostki betonowej, ścieżki rowerowej o nawierzchni mineralno bitumicznej oraz ścieżki rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej, stałą organizacje ruchu, roboty ogrodnicze, budowę trzech rond na skrzyżowaniu z ul.Sarmacką, Kieślowskiego i w rejonie ul.Przyczółkowej oraz skrzyżowanie z ul.Przyczółkową, budowę parkingu oraz skweru rekreacyjnego w rejonie ul.Przyczółkowej.

Całkowita powierzchnia robót  wyniosła ok. 30 000 m2