Rewitalizacja terenu w otoczeniu zespołu budynków biurowych

Rewitalizacji podlegała przestrzeń pomiędzy budynkami – teren po rewitalizacji ma charakter reprezentacyjno-rekreacyjny w całości jest przeznaczony na zieleń z placem  centralnym, alejkami, dwoma placami wypoczynkowymi oraz wysokiej jakości zielenią. Zlikwidowano dotychczasowe utwardzenie terenu, wykonano makroniwelację terenu, wykonano nową nawierzchnię z materiałów szlachetnych, oświetlenie terenu, elementy małej architektury, instalacje nawadniania, kanalizację deszczową, kanalizację teletechniczną oraz nasadzenia.

Rewitalizacja wykonana na zlecenie inwestora PEMBERTON. Całkowita powierzchni inwestycji wyniosła ok. 8 000 m2.