Układ drogowy zespołu budynków biurowych z usługami Proximo

Realizacja obejmowała układ drogowy zespołu budynków biurowych z usługami PROXIMO, parkingiem wielopoziomowym, wjazdem, zatoką parkingową, układem dróg wewnętrznych, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu, ciągiem pieszym ul. Prostej i Przyokopowej. Nawierzchnie wykonano z kostki betonowej szlachetnej oraz płyt chodnikowych, jako podbudowę pod kostą na stropie budynku wykonano pianobeton, pozostałe nawierzchnie poza stropem wykonano na podbudowie z kruszywa łamanego.

Całkowita powierzchnia robót drogowych ok. 6 000 m2.