Warsaw Spire

Realizacja obejmowała zagospodarowanie terenu placu Europejskiego w Warszawie w otoczeniu budynku biurowego Warsaw Spire. Zakres robót obejmował kompleksowe wykonanie robót drogowych w tym konstrukcji nawierzchni na stropie i na gruncie, systemu odwodnienia liniowego Hauraton, nawierzchni żwirowych i betonowych.

Całkowita powierzchnia robót drogowych ok.    12 000 m2