Zespół biurowo-usługowy Business Garden

Zakres robót obejmował obsługę komunikacyjną projektowanych budynków należących do zespołu biurowego-usługowego „Business Garden”  wraz ze zlokalizowanymi w nich garażami podziemnymi. Miejsce inwestycji znajduje się w rejonie skrzyżowań ulic Żwirki i Wigury, 1 Sierpnia  i Iłżeckiej. Nawierzchnie wykonano z kostki kamiennej nieregularnej, cięto – łupanej oraz z płyt kamiennych fugowanych fugą Sopro na podbudowie z kruszywa łamanego.

Powierzchnia robót drogowych ok. 4 500 m2.