Referencje, Zrod Warszawa
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN ? JEZIORNA
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN ? JEZIORNA

ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin Jeziorna.
Remonty i budowa nawierzchni drogowych  o łącznej powierzchni  53 000 m2,  oraz profilowanie dróg gruntowych o łącznej powierzchni  220 000m2.  Wartość robót 1 680 000 zł
 
- ... Doświadczenie zawodowe firmy, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt drogowy oraz zaangażowanie kadry  technicznej i pracowniczej spowodowało, że roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, terminowo i solidnie z aktywnym udziałem  firmy ZROD nie tylko na etapie wykonawstwa, ale również w fazie projektowania i rozwiązywania problemów eksploatacyjnych dróg.

WARBUD S.A
WARBUD S.A

ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa.
Budowa ul. Energetycznej w Piasecznie wraz z rondem i włączeniem w drogę krajową. Wartość  robót  2 165 500 zł
 
-... Przedsiębiorstwo uważamy za  godne polecenia za sprawność organizacyjną , dobrą jakość wykonanych robót oraz odpowiednią bazę sprzętową.

WARBUD S.A
WARBUD S.A

ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa
Stabilizacja gruntu rodzimego cementem dla potrzeb inwestycji ?Marina Mokotów? w Warszawie. Nasypy drogowe w ilości 40 500m3, podbudowa stabilizowana w ilości 11 500m3 Wartość robót 1 310 000 zł.
 
- ... Roboty powyższe wykonano zgodnie z ekspertyzą dotyczącą użycia gruntów z wykopu do budowy nasypów drogowych opracowaną przez Zakład Geotechniki i Fundamentowania  ITB w Warszawie. Dzięki wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt do stabilizacji gruntów oraz doświadczeniu kadry techniczne, parametry wykonanych nasypów drogowych były zgodne z ekspertyzą a często przewyższały wartości wymagane

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA dz. TARGÓWEK
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA dz. TARGÓWEK

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.
Budowa ul. Horodelskiej w Warszawie o łącznej powierzchni  4 848m2 .
Wartość robót 865 496 zł
 
- ... Roboty wykonane zostały terminowo i z należytą starannością. Roboty budowlane realizowane były na terenie osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego przy zachowaniu ruchu lokalnego w ulicach. Firma współpracowała z mieszkańcami, a dobra organizacja prac zmniejszyła uciążliwość prowadzonych robót budowlanych

ARGO-MAN Sp. Z o.o.
ARGO-MAN Sp. Z o.o.

ul. Małej Brzozy 12, 03-289 Warszawa.
Budowa dróg, miejsc postojowych oraz chodników na terenie osiedla Lewandów w Warszawie o łącznej powierzchni 13 600m2.  Wartość robót  1 498 000  zł
 
-... Zakład Robót Ogrodniczo ?Drogowych uważamy za godny polecenia z uwagi na sprawność organizacyjną, dobrą jakość wykonywanych robót oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny przy realizacji robót.

HOCHTIEF Polska Sp. Z o.o.
HOCHTIEF Polska Sp. Z o.o.

ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa.
Kompleksowa realizacja platformy pod hale magazynowe wraz ze stabilizacją gruntu, wykonaniem robót ziemnych i drogowych na terenie obiektu Żerań Park II w Warszawie. Wykopy i nasypy w ilości 39 000m3, stabilizacja 8 500m2, podbudowa tłuczniowa 7 000m2, nawierzchnia z kostki betonowej 8 500m2, krawężniki 600mb.  Wartość robót 1 640 195 zł
 
- ... Firma Zakład Robót Ogrodniczo ? Drogowych  dała się poznać jako rzetelny  i odpowiedzialny wykonawca posiadający specjalistyczny sprzęt oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną i pracowniczą.

URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN ? JEZIORNA
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN ? JEZIORNA

ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin Jeziorna.
Budowa i konserwacja nawierzchni tłuczniowych 51 000m2, nawierzchni
 bitumicznych 53 000 m2 , nawierzchni z kostki betonowej 20 800m2  oraz profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych 700 000m2.  Wartość robót 6 288 900 zł
 
- ... Zakład Robót Ogrodniczo ?Drogowych uważamy za firmę godną polecenia z uwagi na sprawność organizacyjną, dobra jakość wykonywanych robót oraz odpowiednią bazę sprzętową.

AGRO- MAN Sp. Z o.o.

Budowa dróg, miejsc parkingowych i chodników na terenie osiedla ? Brzeziny?. Powierzchnia całkowita robót 20 077 m2.

WARBUD S.A

Budowa parkingów, zatok i chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz  dróg manewrowych o nawierzchni mineralno ? bitumicznej  wraz z odwodnieniem liniowym wokół budynku Decathlon w Warszawie. Łączna powierzchnia robót 7 400 m2

WARBUD S.A

Wykonanie robót ziemnych, jezdni z asfaltobetonu oraz chodników, parkingów i placów manewrowych z betonowej kostki brukowej łącznie z kanalizacją deszczową na terenie  osiedla domów jednorodzinnych ? Konstancja?. Powierzchnia wykonanych robót drogowych wyniosła 10 000m2.

WARBUD S.A

Kompleksowe roboty drogowe na terenie zespołu mieszkaniowego ?Sonata? w Warszawie. Powierzchnia wykonanych robót- 11 500m2

URZĄD DZIELNICY WILANÓW m.st. Warszawy

Remont nawierzchni brukowych, tłuczniowych i bitumicznych w okresie od września do grudnia 2002r. Łączna powierzchnia ? 33 450 m2

HOCHTIEF Polska Sp. z o.o.
Roboty ziemne pod drogi i fundamenty  10 000 m3, nasypy pod ściany fundamentowe 7 000 m 3,  stabilizacja pod halę i drogi 9 000m3 , nawierzchnia z kostki 7 700m2 na terenie Centrum Handlowego Ikea Janki.

BUDIMEX DROMEX S.A

Wykonanie robót drogowych w obrębie budynku biurowego przy ul. Stawki 40 w Warszawie. Łączna powierzchnia 3 650m2.

WARBUD S.A

Ułożenie nawierzchni jezdni i parkingów z kostki betonowej  ( 27 810m2) oraz ustawienie krawężników ( 2 600mb) na terenie C.H. Arkadia.

KAJIMA EUROPE Sp. z o.o.

Wykonanie  nawierzchni z kostki brukowej i kamiennej na podbudowie  tłuczniowej z elementami  odwodnienia o łącznej powierzchni  6 000 m2 na terenie salonu samochodowego  Honda w Warszawe.

WARBUD S.A

Kompleksowe wykonanie robót ziemnych i drogowych  w ilości 2 500m2 na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania im. Koźmińskiego  przy ul. Jagielońskiej w Warszawie.

WARBUD S.A

Kompleksowe wykonanie robót ziemnych i drogowych na terenie osiedla mieszkaniowego  Lazurowa przy ul. Górczewskiej w Warszawie. Nawierzchnia z kostki betonowej i kamiennej o łącznej powierzchni 3 500m2 wraz z odwodnieniem długości 200mb.

WARBUD S.A

Kompleksowe wykonanie robót drogowych w ramach następujących inwestycji: Osiedle mieszkaniowe ? Olimpia? ( 4 500m2) , kompleks mieszkalno- usługowy ?Meritum? ( 3 200m2), kompleks mieszkalny  ? Słoneczny Skwer? ( 1 700m2), osiedle mieszkaniowe ? Shiraz? ( 3 000m2)

URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN ? JEZIORNA

Budowa ul. Od lasu w Konstancinie Jeziornej wraz z kanalizacją deszczową, studniami chłonnymi oraz pracami ogrodniczymi.

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remonty nawierzchni, chodników i  dróg wewnętrznych oraz terenów zieleni.

SPÓŁDZIELNIA BUDONICTWA MIESZKANIOWEGO ?WOŁOMIN

Remonty i budowa nawierzchni na terenie osiedli mieszkaniowych SBM w Wołominie o łącznej powierzchni 15 000m2. Zakres robót obejmował wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, wykonanie nawierzchni z płyt EKO oraz roboty ogrodnicze.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA dz. TARGÓWEK

Kompleksowe utrzymanie dróg gruntowych na terenie  Dzielnicy Warszawa Targówek w latach 2002 ? 2004. Coroczne  profilowanie dróg gruntowych o łącznej powierzchni  150 000m2, utwardzenie tłuczniem dróg o powierzchni 21 900m2, remonty cząstkowe nawierzchni wzmocnionych tłuczniem- 37 999m2.

WARBUD S.A

Kompleksowe wykonanie robót ziemnych i drogowych na terenie  Zakładu Produkcyjnego Kofola w Kutnie. Wykonanie robót ziemnych  - 3 500m3, stabilizacja gruntu ? 13 000m2, warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnia z kostki betonowej ? 13 000m2, nawierzchnia żwirowa ? 2 000m2, chodniki ? 600m2, odwodnienie ? 200mb.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIASECZNIE
Budowa  odcinka drogi powiatowej  nr 01320 we wsi Kąty o łącznej długości 1 618 mb.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA dz. TARGÓWEK

Budowa ulicy Poborzańskiej w Warszawie. Zatoki postojowe- 873 m2, chodniki z kostki betonowej ? 2 728m2, zjazdy bramowe ? 512 m2, krawężniki  i obrzeża betonowe o łącznej długości ? 3 117mb, trawniki ? 700m2.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA dz. TARGÓWEK

Kompleksowe utrzymanie dróg gruntowych wraz z budową i oczyszczaniem studni chłonnych i wpustów ulicznych w roku 2005.

AGRO- MAN Sp. Z o.o.

Budowa dróg z kostki betonowej -4 280m2, miejsc postojowych ? 3 900m2, chodników ? 3 900m2 na terenie osiedla Parzniew w Pruszkowie przy ul. Działkowej.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA dz. TARGÓWEK

Kompleksowe utrzymanie dróg gruntowych wraz z budową i oczyszczaniem studni chłonnych i wpustów ulicznych , oraz utrzymanie i remont nawierzchni rozbieralnych jezdni i chodników w okresie  kwiecień- grudzień 2006.

Profilowanie nawierzchni gruntowych ? 75 000m2 , nawierzchnie tłuczniowe ? 3 800m2, remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych- 140 000m2, czyszczenie wpustów i studni ? 111szt,  chodniki z kostki betonowej ? 20 350m2, chodniki z płyt betonowych ? 480m2, nawierzchnia z trylinki- 800m2.


Na stronie zamieszczone zostały referencje z ostatnich 5 lat.

zrod.pl ? 2007
stabilizacja gruntu, układanie kostki, kompleksowe roboty drogowe.
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Zrod - Zakład robót ogrodniczo-drogowych
Biuro:
05-230 Kobyłka
ul. Szwedzka 9
tel/ fax (0-22) 786 30 89
Baza sprzętowa:
05-200 Wołomin
ul. Armii Krajowej 10
tel ( 0-22) 776 23 66